E-WEB-Goal-11

Miasta i obszary metropolitalne są odpowiedzialne za około 70% światowej emisji CO2 i ponad 60% zużycia zasobów. Należy stawić czoło wyzwaniom związanym z gwałtowną urbanizacją (bezpieczna gospodarka odpadami). Miasta powinny rozwijać się, jednocześnie dbając o poprawę efektywności wykorzystania zasobów, dążyć do ograniczenia zanieczyszczeń i przeciwdziałać ubóstwu.

goal11_cartoon

Chcesz zobaczyć cały komiks? Napisz do nas!