E-WEB-Goal-09

W wielu krajach inwestowanie w infrastrukturę (transport, energię, dostęp do wody) ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia całych społeczeństw. Zrównoważona industrializacja, wraz z innowacjami i infrastrukturą, może wyzwolić dynamiczne i konkurencyjne siły gospodarcze, które generują zatrudnienie i dochody.

goal9_cartoon

Chcesz zobaczyć cały komiks? Napisz do nas!