Oczyszczanie gazu popirolitycznego

gaz1

To opatentowana technologia i instalacja do oczyszczania gazów, opracowana na potrzeby procesu beztlenowego zgazowywania polisacharydów, głównie słomy. Powstające w instalacji gazy (CO, CH4, H2, CO2 i N2) po oczyszczeniu, służą jako źródło energii elektrycznej i cieplnej wyzwalanej w kogeneracyjnych modułach zawierających silniki gazowe sprzężone z generatorami prądu elektrycznego.

Otrzymywanie syntetycznych piaskowców

piaski wstępnie

To opatentowana, nowatorska technologia scalania piasków bez użycia cementu pozwala na otrzymywanie syntetycznych piaskowców, łudząco podobnych do naturalnych. Co więcej, technologia ta może być zastosowana również na większą skalę np. do stabilizacji piaszczystych podłoży pod drogi, stabilizację wydm itp.

Scalanie popiołów oraz odpadów filtracyjnych

popiół

To innowacyjna technologia umożliwiająca scalanie końcowych produktów termicznej utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych w lite, odporne na wodę i inne czynniki środowiskowe, bryły. Taka forma uniemożliwia przenikanie z brył do środowiska różnorodnych, toksycznych, szkodliwych i uciążliwych substancji, takich jak metale ciężkie, jony chlorkowe, siarczanowe, azotany itp. Scalone odpady mogą mieć dalsze różnorodne zastosowania technologiczne, a te niebezpieczne są składowanie w mogilnikach.

Usuwanie CO2

co2

To nowatorska koncepcja w formie know - how, dotyczy sposobu zagospodarowania dwutlenku węgla produkowanego jako odpad. Przewiduje ona, po odizolowaniu CO2, przekształcenie go w C i O2 z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii takich jak reaktory jądrowe HTR, fotowoltaika, farmy wiatrowe i elektrownie wodne czy wykorzystujące pływy morskie.