MRF 2000 to zespół modułowy zmontowany na bazie dwóch kontenerów morskich umożliwiający przeprowadzenie pracy w trybie autonomicznym oraz posiadający możliwość transportowania mobilnego do miejsca przeprowadzenia niezbędnego kompleksu prac.

Instalacja umożliwia przetwarzanie:

  • stałych odpadów palnych,
  • wszystkich rodzajów odpadów pochodzenia organicznego,
  • mieszanin odpadów pochodzenia organicznego z odpadami zawierającymi węglowodory,
  • nieorganicznych zmieszanych z odpadami organicznymi w każdej proporcji umożliwiającej ich utylizację.

Unieszkodliwianie w tej instalacji polega na spaleniu odpadów w optymalnych warunkach, w których powstające produkty nie oddziałują negatywnie na środowisko

 

MadeInPL_LOGO 2021
Parametr Wartość
Wydajność 2000 kg/h *
Energia wejściowa 35 kW
Rodzaj paliwa Diesel/Gaz/Odpady
Wskaźnik zużycia paliwa 30-100 kg/h (Diesel)
30-120 m3/h (Gaz)
Zasilanie elektryczne 400 V
Liczba personelu technicznego 1-2
Wymiary urządzenia w pozycji transportowej
Moduł pieca obrotowego 1 x kontener 40 stopniowy: 12 192 x 2 434 x 2895 mm
Moduł oczyszczania gazdów odlotowych 1 x kontener 40 stopniowy: 12 192 x 2 434 x 2895 mm
Temperatura w komorze spalania <900 ℃
Temperatura w komorze dopalania <1200 ℃
Temperatura spalin na kominie 180-300 ℃
Temperatura robocza otoczenia 5-45 ℃
Zużycie wody przemysłowej 1,5-3 m³/zmianę

(*) wydajność zależy od wilgotności sposobu przygotowaniu odpadu do procesu unieszkodliwienia