MRF 2000 to zespół modułowy zmontowany na bazie dwóch kontenerów morskich umożliwiający przeprowadzenie pracy w trybie autonomicznym oraz posiadający możliwość transportowania mobilnego do miejsca przeprowadzenia niezbędnego kompleksu prac.

Instalacja umożliwia przetwarzanie:

  • stałych odpadów palnych,
  • wszystkich rodzajów odpadów pochodzenia organicznego,
  • mieszanin odpadów pochodzenia organicznego z odpadami zawierającymi węglowodory,
  • nieorganicznych zmieszanych z odpadami organicznymi w każdej proporcji umożliwiającej ich utylizację.

Unieszkodliwianie w tej instalacji polega na spaleniu odpadów w optymalnych warunkach, w których powstające produkty nie oddziałują negatywnie na środowisko

 

MadeInPL_LOGO 2021