Jest to mobilna jednostka, która służy do oczyszczania gruntów z niebezpiecznych substancji – frakcji węglowodorowej. Oczyszczanie zachodzi w reaktorze, dzięki zastosowaniu płaszcza grzejnego jest ono energooszczędne. Proces wykorzystujący jednostkę CLC 5000 doskonale nadaje się do wykorzystania przy rekultywacji gleb zanieczyszczonych przez przemysł.