Jest to mobilna jednostka, która służy do oczyszczania gruntów z niebezpiecznych substancji – frakcji węglowodorowej. Oczyszczanie zachodzi w reaktorze, dzięki zastosowaniu płaszcza grzejnego jest ono energooszczędne. Proces wykorzystujący jednostkę CLC 5000 doskonale nadaje się do wykorzystania przy rekultywacji gleb zanieczyszczonych przez przemysł.

Parametr Wartość
Wydajność 3-5 Mg/h
Pobór mocy 47 kW
Napięcie zasilania 400 V
Moc palników gazowych 2 x 350 kW (gazowe modulowane)
Zużycie gazu GZ5 30 - 60 m³/h *
Zużycie wody do układu chłodzenia 300 - 1000 l **
Objętość frakcji węglowodorowej w osuszonym wsadzie 0%
Objętość wody w osuszonym wsadzie 0,5%
Wymagane do pracy media:
Energia elektryczna 3x400V
Przyłącze wody 1,5" o ciśnieniu 3 bary

(*) zależy od stopnia uwodnienia wody
(**) woda chłodząca pracuje w obiegu zamkniętym. Wymagane uzupełnienie odparowującej wody w chłodni wentylatorowej - zależy od warunków klimatycznych (temperatura powietrza i wilgotność powietrza)