Historia - suma doświadczeń

Intereko Energia Sp. z o.o. została założona w 2013 roku. Zespół składa się ze specjalistów dysponujących wieloletnim doświadczeniem w branży gospodarki odpadami. Podstawą działalności firmy jest zagospodarowanie odpadów, z gwarancją rzetelności i terminowości wykonywania powierzonych nam zadań. W zakresie naszego zainteresowania od początku byli wymagający wytwórcy odpadów, dla których przygotowujemy szyte na miarę nowatorskie i kompleksowe oferty. Nieustająco rozwijamy się w odpowiedzi na potrzeby naszych kontrahentów.

zakres dzialalnosci 1
zakres dzialalnosci 2

Zakres działalności

Od początku naszym kierunkiem rozwoju jest pokazanie i promowanie zagospodarowania odpadów poprzez recykling oraz odzysk energetyczny.
Kompleksowość naszych usług z zakresu gospodarki odpadami polega na:

 • Przeprowadzeniu wstępnego audytu/ wizji lokalnej
 • Doradztwie i opracowaniu planu gospodarowania odpadami
 • Zapewnieniu wszelkich niezbędnych urządzeń do magazynowania odpadów
 • Wdrożeniu systemu gospodarowania odpadami
 • Prowadzeniu ewidencji i sprawozdawczości (BDO)

Świadczymy również usługi doradcze (ekologiczne i technologiczne). Szeroka kadra naukowo badawcza współpracuje z nami przy opracowywaniu indywidualnych projektów dotyczących rozwiązywania problemów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Projekty

Realizujemy projekty lokalne oraz zagraniczne, wśród nich są m.in. inicjatywy dotyczące oczyszczania osadów dennych zbiorników wodnych, neutralizacja gleby na terenach kolejowych oraz lotniskach, rekultywacja wysypisk oraz czyszczenie osadników.

W 2018 roku uczestniczyliśmy w przygotowywaniu projektów dla miast położonych poza Europą. Opracowaliśmy program likwidacji lokalnych wysypisk i zaproponowaliśmy cały system gospodarki odpadami w krajach Afrykańskich i Azjatyckich.

projekty 1
projekty 2
projekty 3
intereko energia flota 1

Flota

Aktualnie posiadamy tabor nowych, ekologicznych (Euro 6) samochodów ciężarowych do transportu odpadów z zabudową hakową oraz walking floor (ruchoma podłoga). Pojazdy posiadają wszelkie wymagane prawem zezwolenia oraz systemy monitoringu do transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych (ADR). Rosnące zainteresowanie naszymi usługami powoduje, że korzystamy również ze sprawdzonych firm podwykonawczych w zakresie transportu.

intereko energia flota 2
intereko energia flota 3

Biuro

Od października 2020 roku możemy codziennie zachwycać się panoramą Łodzi. Przeprowadziliśmy się do najwyższego wieżowca w mieście - Textilimpex.

intereko energia biuro

Media

intereko energia logo

Nasze mocne strony

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę
 • Budujemy trwałe relacje z naszymi klientami
 • Proponujemy nieszablonowe rozwiązania
 • Jakość wykonywanych usług jest naszym priorytetem
 • Jesteśmy transparentni
 • Lubimy wyzwania
 • Działamy szybko i skutecznie