Urządzenie służy do utylizacji opon i produktów wykonanych z gumy. Jest to jednostka składająca się z 3 poziomów kontenerów. Cały proces zachodzi automatycznie w specjalnie przygotowanych i dopasowanych warunkach. Pyroliza zachodzi bez obecności tlenu i ognia jest wydajna energetycznie oraz bezpieczna dla środowiska i ludzi.

Produkty:

  • Olej popirolityczny – służy do produkcji paliw
  • Drut stalowy
  • Węgiel popirolityczny
  • Frakcja gazowa popirolityczna – służy do podtrzymania procesu

Olej popirolityczny

Skład %
Alkany 12,77
Dieny 7,12
Cykloalkany 4,79
Cykloalkeny 3,5
Wglowodory cykloalifatyczno aromatyczne 5,78
Wglowodory aromatyczne 46,74
Związki zawierające tlen 0,76
Nitryle 0,93
Związki wielkocząsteczkowe 1,79
Właściwość Wartość
Gęstość przy 15 ℃ 930,12 [kg/㎥]
Lepkość kinetyczna w 20 ℃ 6,0 [kg/㎥]
Temperatura zapłonu 62 ℃
Temperatura krzepnięcia -30 ℃
Zawartość siarki 1,07% masy
Wartość energetyczna 41,7 Gj/Mg