Urządzenie służy do utylizacji opon i produktów wykonanych z gumy. Jest to jednostka składająca się z 3 poziomów kontenerów. Cały proces zachodzi automatycznie w specjalnie przygotowanych i dopasowanych warunkach. Pyroliza zachodzi bez obecności tlenu i ognia jest wydajna energetycznie oraz bezpieczna dla środowiska i ludzi.

Produkty:

  • Olej popirolityczny – służy do produkcji paliw
  • Drut stalowy
  • Węgiel popirolityczny
  • Frakcja gazowa popirolityczna – służy do podtrzymania procesu