Wybrane cele zrównoważonego rozwoju, które wspieramy jako Intereko Energia:

 • Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
 • Cel 4 - Dobra jakość edukacji
 • Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne
 • Cel 7 - Czysta i dostępna energia
 • Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Cel 11 - zrównoważone miasta i społeczności
 • Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 14 - Życie pod wodą
 • Cel 15 - Życie na lądzie
 • Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

 

zrównoważony rozwój