Scroll to Content

Wspieramy realizację
Celów Zrównoważonego Rozwoju
opisanych przez Agendę 2030.

INTEREKO ENERGIA

Intereko Energia od wielu lat świadczy specjalistyczne usługi w zakresie gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i przemysłowymi dążąc do stworzenia lepszego i czystszego świata. Nasze indywidualne podejście do klienta pozwala stworzyć ofertę skrojoną na miarę Państwa potrzeb. Wieloletnie doświadczenie pozwala na tworzenie zrównoważonych i innowacyjnych systemów gospodarki odpadami, zarówno od strony inżynieryjnej, jak i usługowej oraz doradczej. Dostarczamy więc technologię, a także know-how, np. w zakresie odpowiedniego planowania gospodarki odpadami. Naszymi głównymi zaletami są transparentność, rzetelność i terminowość!!

Od kilku lat Intereko Energia realizuje również szereg projektów środowiskowych dedykowanych dla krajów całego świata. W październiku 2021 roku Intereko Energia została partnerem technicznym UNASDG do realizacji projektów w Afryce i na Bliskim Wschodzie w celu wspierania wdrażania SDGs na całym świecie. Działania polegają na monitorowaniu, doradztwie i łączeniu partnerów projektów, funduszy kapitałowych, rządów i innych powiązanych stron do uzyskania synergii aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Poprzez wspólny wysiłek w kreowaniu zrównoważonych inicjatyw i umacnianie spójności w tych kluczowych elementach stymulujących wzrost dobrobytu całych społeczeństw, Intereko Energia dostarcza skuteczne rozwiązania o kompleksowych procesach oraz wyznacza kierunki zrównoważonej transformacji w odniesieniu do maksymalnie 17 celów powiązanych z 169 zadaniami.

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?