Nasza siostrzana firma w Stanach Zjednoczonych

Rzetelna i kompleksowa 
obsługa klientów, oparta o kreatywne,
zindywidualizowane rozwiązania.

czytaj więcej

Międzynarodowe partnerstwa
wdrażające zrównoważone rozwiązania
gospodarowania odpadami.

Każdy odpad jest dla nas nowym potencjalnym zasobem.
Pomożemy Ci odkryć jego wartość.

Służymy swoim doświadczeniem i profesjonalnymi usługami już 10 lat!!!

Partycypujemy w programie największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes, prowadzącej działania na rzecz środowiska, praw człowieka, godnej i legalnej pracy oraz przeciwdziałania korupcji.

Dokonanie właściwego wyboru dla środowiska i świata wiąże się z podejmowaniem niezliczonych decyzji, 
a zaczyna się od każdego z nas i wyborów, których dokonujemy każdego dnia. Aktywność naszej firmy zawsze opiera się na moralnym i uczciwym działaniu, okazywaniu szacunku innym i dbaniu o środowisko.

Jarek Grobelny President, CEO, Intereko Energia Sp. Z o.o.

Bierzemy udział w programie:
Najbardziej zaufanego na świecie ratingu
oceny zrównoważonego rozwoju dla biznesu

Dbamy o przyszłość ŚWIATA Codziennie !!!

We współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami podejmujemy działania mające na celu wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju na całym świecie. Nasza aktywność w tym zakresie obejmuje doradztwo i łączenie partnerów projektowych, funduszy kapitałowych, rządów oraz innych powiązanych stron. Celem jest stworzenie platformy do wdrażania, w krajach rozwijających się zrównoważonych projektów dbających o synergię aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Poprzez wspólny wysiłek 
w kreowaniu zrównoważonych inicjatyw i umacnianie spójności w tych kluczowych elementach stymulujących wzrost dobrobytu całych społeczeństw, dostarczamy skuteczne rozwiązania oraz wyznaczamy kierunki zrównoważonej transformacji w odniesieniu do wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Wspaniała wizja bez zaangażowanych ludzi jest nieistotna. 
Zapraszamy do współpracy. 

Let's talk