Projekty szyte na miarę potrzeb

Tworzymy nowe zintegrowane systemy gospodarki odpadami, 
pozwalające na przekształcenie istniejącego problemu odpadów 
w system zarządzany w sposób zrównoważony.

W ramach rozpoczętej w 2020 roku współpracy międzynarodowej Intereko Energia oferuje rozwiązania dla rządów krajów rozwijających się, pomagając 
w tworzeniu nowych zintegrowanych systemów gospodarki odpadami, pozwalających na przekształcenie istniejącego problemu odpadów w system zarządzany w sposób zrównoważony, gdzie poprzez wdrażanie innowacyjnych procesów technologicznych, tworzenie lokalnych partnerstw i infrastruktury, można uzyskać nowe zasoby, takie jak alternatywne źródła energii i materiały o wysokiej wartości dodanej.

Taki zintegrowany system zarządzania odpadami stwarza wiele korzyści, które pozwalają rządowi na:

Nasza współpraca z uznanymi partnerami z Europy pozwala nam przedstawić Państwu rozwiązanie „pod klucz” w zakresie systemów gospodarowania odpadami, które obejmuje:

  • Opracowanie koncepcji i strategii zarządzania danym wyzwaniem środowiskowym, które kompleksowo rozwiązują problemy na wyznaczonym obszarze.
  • Proponowanie rozwiązań instalacji budynkowych w oparciu o skuteczne, sprawdzone rozwiązania.
  • Zaprojektowanie, wybudowanie i obsługę obiektu we wstępnej fazie instalacji/uruchomienia wraz we współpracy z naszymi lokalnymi partnerami.
  • Edukację ekologiczną dobrych praktyk, doradztwo środowiskowe i techniczne
    w trakcie i po realizacji projektu.

Naszym głównym priorytetem i mocną stroną są projekty docelowe, które przyniosą korzyści całemu krajowi, tworząc czystsze i zdrowsze środowisko dla jego obywateli, a jednocześnie umożliwią osiągnięcie co najmniej 10 SDGs, takich jak: 
CEL 3 - Dobre Zdrowie i Dobrobyt,
CEL 4 - Dobra Jakość Edukacji,
CEL 6 - Czysta Woda i Warunki Sanitarne, 
CEL 7 - Czysta i Przystępna Cenowo Energia,
CEL 8 - Wzrost Gospodarczy i Godna Praca,
CEL 9 - Przemysł, Innowacje i Infrastruktura, 
CEL 11 - Zrównoważone Miasta i Społeczności,
CEL 12 - Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja,
CEL 13 - Działania na Rzecz Klimatu,
CEL 17 - Partnerstwo na Rzecz Celów.