8 czerwca 2022 roku firma Intereko Energia została uhonorowana nagrodą Made in Poland za oferowane usługi.

logo MIP 2022 bez tła

Audyt/wizja lokalna

Zdj - audyt 2

Podczas audytu wykonana zostanie analiza gospodarki odpadami w danej firmie. Audyt z zakresu gospodarki odpadami pozwoli określić czy działalność jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami środowiskowymi, bądź wskaże, co należy poprawić, udoskonalić żeby być w zgodzie z obowiązującym prawem. Audyt ułatwi wprowadzenie odpowiednich procedur oraz kontrolę całego systemu zarządzania środowiskiem. Cały proces pozwoli zoptymalizować działania oraz koszty w przedsiębiorstwie

Doradztwo

doradztwo

Oferujemy profesjonalne usługi doradcze w zakresie wykonywania ekspertyz i opracowań z zakresu gospodarki odpadami. Opierając się na doświadczeniach naszych specjalistów przygotowujemy indywidualne systemy gospodarki odpadami.

Ewidencja i sprawozdawczość - BDO

Prowadzeniu ewidencji i sprawozdawczości (BDO)

Oferujemy przejęcie obowiązku prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w bazie danych BDO. Przygotowujemy wymagane raporty oraz sprawozdania.

Wdrożenie gospodarki odpadami

Wdrożeniu (odbiór) systemu gospodarowania odpadami.

Wdrażamy u naszych klientów indywidualne rozwiązania, dopasowane do ich potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Zapewniamy wszystkie potrzebne urządzenia do obsługi systemu gospodarki odpadami, a także do ich odbioru - wykorzystując nowoczesną i ekologiczną flotę.

Zarządzanie projektami – PRINCE2

2029803

W naszej ofercie jest prowadzenie projektów zgodnie z metodyką PRINCE2 znaną na całym świecie.