Tytuł Made in Poland, przyznany za zrównoważoną gospodarkę odpadami.

Intereko Energia Sp. z o.o otrzymała tytuł Laureata Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2023, 
w kategorii Eko Firma 2023!

Jesteśmy dla Państwa. 
Świadczymy usługi w dziedzinie zarządzania odpadami. Nasz szeroki zakres usług obejmuje zagadnienia związane z całym procesem związanym z gospodarką odpadami w Państwa firmie. Dedykowane rozwiązania są szyte indywidulanie na Państwa potrzeby, dzięki czemu przepływ odpadów w organizacji jest bardziej efektywny logistycznie i finansowo. Wszystkie procesy są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy doceniani za budowanie długofalowych, indywidualnych, transparentnych relacji z klientami, partnerami biznesowymi. Klienci doceniają nas, że w myśl zrównoważonego rozwoju wszystkie oferowane procesy związane 
z przetwarzaniem odpadów są koncentrowane na go spodarce obiegu zamkniętego.

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

Indywidulane podejście, rozwiązania – na obiekcie klienta przeprowadzamy wstępny audyt, dzięki któremu poznajemy Państwa zakład, generowane odpady, specyfikę zakładu, sposób zbierania, magazynowania odpadów , Państwa oczekiwania i wymagania. Na podstawie analizy możemy przygotować wstępną ofertę dotyczącą współpracy, optymalizacji procesów. Wykorzystujemy różne narzędzia optymalizujące procesy, między innymi lean management.

Współpraca ze sprawdzonymi instalacjami – kierujemy się mottem „jak współpracować, to tylko z najlepszymi”, od lat współpracujemy z różnymi instalacjami zajmującymi się recyklingiem, odzyskiem energii, spalarniami, oczyszczalniami. Instalacje, które są dla nas gwarantem rzetelnie wykonanego zadania oraz miejscem, do którego zawsze może przyjechać na audyt klient. Instalacje również działają w myśl zrównoważonego rozwoju, gdzie standardy środowiskowe są traktowane priorytetowo.

Wynajem kontenerów / pojemników / urządzeń – od lat współpracujemy z dostawcami urządzeń, którzy gwarantują wysoką jakość sprzętu i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Profesjonalna flota samochodowa – posiadamy nowoczesną flotę spełniającą wymagania EURO 6. Każdy nasz samochód jest wyposażony w lokalizację GPS i system telametyczny, dzięki czemu możemy monitorować drogę dostarczenia odpadów na instalację. Współpracujemy również z koncernem paliwowym, dzięki któremu inwestujemy w kompensację emisji CO2, redukując ślad węglowy. Na podstawie zużytego paliwa obliczamy emisję CO2 a następnie wyliczamy kompensację CO2.

Projekty środowiskowe oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju i gospodarce obiegu zamkniętego – Dla naszych klientów realizujemy projekty oparte na zasadach SDG, pomagamy zmieniać podejście do odpadu w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego, widzimy wartościach dodatnią w odpadach. Dla klientów prowadzimy projekty z zakresu m.in. zmiany zagospodarowania odpadu z procesów odzysku energetycznego na recykling.

Szkolenia środowiskowe – dla naszych klientów prowadzimy szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, szkolenia z procesów sortowania odpadów w zakładzie. Klient widzi wymierne wartości z zasady sortowania u źródła.

Usługa wystawiania kart przekazania odpadów (KPO) w systemie BDO – jeżeli nie masz możliwości wystawiania kart KPO my zrobimy to za ciebie. Możesz zlecić to naszemu działowi obsługi klienta a my przejmiemy obowiązek sporządzania kart przekazania odpadów w systemie BDO.

Usługi środowiskowe – dla naszych klientów oferujemy również pełen zakres usług związany ze spełnieniem wymagań prawnych ochrony środowiska, poprzez przygotowania raportów, sprawozdań środowiskowych, rozliczeń środowiskowych. Dla Państwa pilnujemy wszystkich rocznych terminów.

Jeśli masz pytania zadzwoń, skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania i znajdziemy rozwiązanie dostosowane tylko dla Ciebie.