Pyroliza
Urządzenie służy do utylizacji opon i produktów wykonanych z gumy.
Jest to jednostka składająca się z 3 poziomów kontenerów. 
Cały proces zachodzi automatycznie
w specjalnie przygotowanych i dopasowanych warunkach. Pyroliza zachodzi bez obecności tlenu i ognia jest wydajna energetycznie oraz bezpieczna dla środowiska i ludzi.
Produkty:
- Olej popirolityczny – służy do produkcji paliw
- Drut stalowy
- Węgiel popirolityczny
- Frakcja gazowa popirolityczna – służy do podtrzymania procesu