WDRAŻAJ
Z NAMI
TECHNOLOGIE

Posiadamy również doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi, które wymagają odpowiednich kompetencji, doświadczenia oraz wiedzy merytorycznej.

kontakt

Pyroliza

CLC 5000

MRF 2000

Przetwarzanie odpadów organicznych

Przetwarzanie tworzyw sztucznych

Otrzymywanie syntetycznych piaskowców

Scalanie popiołów oraz odpadów filtracyjnych

Oczyszzczanie gazu popriolitycznego

Usuwanie CO2

Pyroliza

MRF 2000

CLC 5000

Oczyszczanie gazu
popriolitycznego

Otrzymywanie 
syntetycznych piaskowców

TECHNOLOGIE

Scalanie popiołów
oraz odpadów filtracyjnych

Usuwanie CO2

Przetwarzanie tworzyw sztucznych

Przetwarzanie odpadów organicznych

Wspaniała wizja bez zaangażowanych ludzi jest nieistotna. 
Zapraszamy do współpracy. 

ZADZWOŃ

+48 533 218 128

BIURO

ul.Ogrodowa 8, 91-062 Łódź

NAPISZ DO NAS

biuro@interekoenergia.pl

CLC 5000

Jest to mobilna jednostka, która służy do oczyszczania gruntów 
z niebezpiecznych substancji – frakcji węglowodorowej. 

Oczyszczanie zachodzi w reaktorze, dzięki zastosowaniu płaszcza grzejnego jest ono energooszczędne. 

Proces wykorzystujący jednostkę CLC 5000 doskonale nadaje się do wykorzystania przy rekultywacji gleb zanieczyszczonych przez przemysł.

Oczyszczanie gazu popirolitycznego

To opatentowana technologia i instalacja do oczyszczania gazów, opracowana na potrzeby procesu beztlenowego zgazowywania polisacharydów, głównie słomy. Powstające w instalacji gazy (CO, CH4, H2, CO2 i N2) po oczyszczeniu, służą jako źródło energii elektrycznej i cieplnej wyzwalanej w kogeneracyjnych modułach zawierających silniki gazowe sprzężone z generatorami prądu elektrycznego.

Pyroliza

Urządzenie służy do utylizacji opon i produktów wykonanych 
z gumy.
Jest to jednostka składająca się z 3 poziomów kontenerów. 
Cały proces zachodzi automatycznie w specjalnie przygotowanych 
i dopasowanych warunkach. Pyroliza zachodzi bez obecności tlenu 
i ognia jest wydajna energetycznie oraz bezpieczna dla środowiska 
i ludzi.
Produkty:
- Olej popirolityczny – służy do produkcji paliw
- Drut stalowy
- Węgiel popirolityczny
- Frakcja gazowa popirolityczna – służy do podtrzymania procesu

MRF 2000

MRF 2000 to zespół modułowy zmontowany na bazie dwóch kontenerów morskich umożliwiający przeprowadzenie pracy w trybie autonomicznym oraz posiadający możliwość transportowania mobilnego do miejsca przeprowadzenia niezbędnego kompleksu prac.
Instalacja umożliwia przetwarzanie:
- stałych odpadów palnych,
- wszystkich rodzajów odpadów pochodzenia organicznego,
- mieszanin odpadów pochodzenia organicznego z odpadami zawierającymi węglowodory,
- nieorganicznych zmieszanych z odpadami organicznymi w każdej proporcji umożliwiającej ich utylizację.
Unieszkodliwianie w tej instalacji polega na spaleniu odpadów w optymalnych warunkach, w których powstające produkty nie oddziałują negatywnie na środowisko.

Otrzymywanie syntetycznych piaskowców

To opatentowana, nowatorska technologia scalania piasków bez użycia cementu pozwala na otrzymywanie syntetycznych piaskowców, łudząco podobnych do naturalnych. Co więcej, technologia ta może być zastosowana również na większą skalę np. do stabilizacji piaszczystych podłoży pod drogi, stabilizację wydm itp.

Scalanie popiołów oraz odpadów filtracyjnych

To innowacyjna technologia umożliwiająca scalanie końcowych produktów termicznej utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych w lite, odporne na wodę i inne czynniki środowiskowe, bryły. Taka forma uniemożliwia przenikanie z brył do środowiska różnorodnych, toksycznych, szkodliwych i uciążliwych substancji, takich jak metale ciężkie, jony chlorkowe, siarczanowe, azotany itp. Scalone odpady mogą mieć dalsze różnorodne zastosowania technologiczne, a te niebezpieczne są składowanie w mogilnikach.

Usuwanie co2 nagłówek

To nowatorska koncepcja w formie know - how, dotyczy sposobu zagospodarowania dwutlenku węgla produkowanego jako odpad. Przewiduje ona, po odizolowaniu CO2, przekształcenie go w C i O2 z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii takich jak reaktory jądrowe HTR, fotowoltaika, farmy wiatrowe i elektrownie wodne czy wykorzystujące pływy morskie.

Przetwarzanie tworzyw sztucznych 

Frakcję energetyczna z segregowanych odpadów składająca się głównie z tworzyw sztucznych oprócz PET i innych odpadów, która nie została wykorzystana do recyklingu lub konwersji na kompost, można przekształcić w energię w dwuetapowym procesie. Pierwszy etap - depolimeryzacja pozwala na konwersję odpadów w bezpieczny dla środowiska tzn “węgiel syntetyczny”.  Właściwości produktów końcowych to: niska wilgotność (0,6%), średnia zawartość popiołu (8,6%), wysoka wartość energetyczna (40,8%). kJ/g), wskaźnik niskiej emisji (70,1 MgCO2/TJ), niska zawartość siarki aktywnej (0,15%). Tym samym finalny produkt może być wykorzystany jako doskonały materiał do produkcji paliw kompozytowych, poprawiający właściwości paliwa bazowego do wykorzystania np. do współspalanie w kotłach energetycznych lub zgazowania. Dodatkowo produkt końcowy może być również wykorzystany jako materiał do budowy dróg.

Przetwarzanie odpadów organicznych

Oddzielone na miejscu i zebrane odpady organiczne z miejsc takich jak restauracje, hotele i markety spożywcze czy obszary mieszkalne można łatwo poddać obróbce w bioreaktorze zwanym Digester. Efektem połączonych procesów mechaniczny i biologiczny, zachodzących w procesach tlenowych, w warunkach termofilnych powyżej 70oC jest całkowity rozkład materiału organicznego i zamiana na wysokowartościowy substrat organiczny, służący jako produkty wzbogacające jakość gleby. Całość procesu, zachodzi w ciągu 24 godziny z redukcją biomasy rzędu 70% -97% w zależności od rodzaju wsadu. Urządzenie są w pełni zautomatyzowane z ciągłą wydajnością i niskim zapotrzebowaniem na energię oraz bez konieczności dodawania wody.