Program Partnerstwa jest platformą dla firm do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz networkingu i dzielenia się dobrymi praktykami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Program ten tworzą firmy, przedsiębiorstwa będące w czołówce swoich branż ale też odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Program Partnerstwa opiera się na trzech elementach: komunikacji i budowaniu relacji między firmami, włączaniu Partnerów do działań Programu Partnerstwa oraz edukacji 
i wiedzy. To możliwość poznania dobrych praktyk, polskich i zagranicznych, ale też prezentowania dokonań firm na zewnątrz. Udział w Programie Partnerstwa oznacza także networking, kontakty, które umożliwiają budowanie koalicji i partnerstw.

Nasi partnerzy

Zapraszamy do współpracy

+48 533 218 128

biuro@interekoenergia.pl