Szanowni Państwo,
Intereko Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka lub Administrator) przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji, w tym danych osobowych.
Stąd też, Spółka podejmuje szereg działań, zarówno organizacyjnych, jak i technicznych, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony i właściwego wykorzystywania posiadanych danych osobowych.

Chcemy Państwu w sposób jasny i przejrzysty wyjaśnić na czym opiera się i jak funkcjonuje Nasz system bezpieczeństwa danych osobowych, które zostały Nam powierzone.

Naszym celem jest wdrożenie i przestrzeganie najwyższych standardów w dziedzinie ochrony danych osobowych i zapewnienie pełnej zgodności z odpowiednimi przepisami prawa unijnego i polskiego w tym zakresie, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. UE L z 2016, Nr 119, str. 1; zwanym dalej: RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Przeczytaj więcej