W marcu 2023 r przystąpiliśmy do partycypacji w programie UN GLOBAL COMPACT.  Jest to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ zrzesza obecnie ponad 10 000 członków 
z całego świata. UN Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.   Misją United Nations Global Compact jest zmobilizowanie globalnego ruchu zrównoważonych firm i interesariuszy, aby stworzyć bezpieczny, sprawiedliwy i przyjazny dla człowieka świat, do którego wszyscy dążymy.

UN Global Compact jest w tym momencie największą na świecie platformą angażującą biznes w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.  Aby tak się stało, UN Global Compact wspiera firmy w:  Prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny, dostosowując strategie do Dziesięciu Zasad Global Compact dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją; Podejmowaniu strategicznych działań, aby osiągnąć szersze cele społeczne, takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), z naciskiem na współpracę i innowacje.

Włączenie do strategii, polityki i procedur naszej firmy tych 10 uniwersalnych zasad gwarantuje kulturę uczciwości naszej działalności w kontekście wypełniania podstawowych obowiązków wobec ludzi i planety. 

Są one kompasem i motorem naszych działań mających na celu implementację projektów wspierających cele społeczne - w tym Cele Zrównoważonego Rozwoju. 

PRAWA CZŁOWIEKA
PRACA
ŚRODOWISKO
ANTYKORUPCJA

WSPIERAMY CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W październiku 2021 roku Intereko Energia została partnerem technicznym UNASDG do realizacji projektów w Afryce i na Bliskim Wschodzie!

UNASDG | Alliance for Sustainable Development Goals IGO zostało założone w czerwcu 2019 roku, podczas konferencji SDG Champions 
w Helsinkach, w Finlandii. Celem UNASDG IGO jest wspieranie realizacji SDGs na całym świecie poprzez monitorowanie, doradzanie i wspieranie partnerów projektów, funduszy kapitałowych, rządów i innych powiązanych stron osiągających swoje cele w odniesieniu do 17 Celów ze 169 celami.