logo_intereko_south_sudan

INTEREKO ENERGIA South Sudan, to nowa forma współpracy, która działając zgodnie z SDG będzie budować zrównoważoną rzeczywistość. Jej nowy model transformacji ekologicznej, spójny z Agendą 2030, stworzy możliwości powiązania strategicznych kierunków różnorodnego rozwoju w wielu obszarach w celu kształtowania zrównoważonej przyszłości Sudanu Południowego. Zadaniem INTEREKO ENERGIA South Sudan jest stworzenie efektywnych powiązań i uruchomienie współpracy pomiędzy partnerami społeczno-gospodarczymi, środowiskami naukowymi i lokalnymi interesariuszami.

INTEREKO ENERGIA South Sudan zamierza sprostać napotkanym wyzwaniom poprzez zainicjowanie rzeczywistego transferu technologii, wiedzy i know-how oraz efektywne wdrażanie koncepcji badawczych, a w konsekwencji komercjalizację uzyskanych wyników na linii nauka-gospodarka.

W wyniku tej synergii odblokujemy cały łańcuch wartości, aby zwiększyć wpływ na zrównoważony rozwój.

Nile Economic Zone Corporation LLC została założona w celu stworzenia idealnych warunków inwestycyjnych w Sudanie Południowym. Wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju i projekty mające na celu podniesienie standardu życia obywateli Sudanu Południowego poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost gospodarczy.

Niezależnie od najnowszych globalnych wyzwań i bezprecedensowych sytuacji, nasz zespół wytrwale dąży do ciągłego rozwoju i pielęgnowania partnerstwa.

Wierzymy, że zrównoważony rozwój jest słuszny i odpowiedzialny jako filozofia. Realne efekty i pozytywne oddziaływanie naszych działań są odczuwalne w naszym otoczeniu.

Chcemy chronić lokalne społeczności przed pogarszającymi się warunkami środowiskowymi poprzez zrównoważoną konsumpcję i produkcję, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz podejmowanie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wspierając jednocześnie potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń.

Blue Valley został partnerem strategicznym dla Intereko Energia w celu współtworzenia projektów odpadowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W kręgu naszych zainteresowań znajduje się gospodarka odpadami komunalnymi jak i kompleksowe zagospodarowanie odpadów poprzemysłowych.

We wrześniu 2022 roku Intereko Energia została partnerem USCGD aby wspólnie wdrażać projekty z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Rada Stanów Zjednoczonych ds. Globalnego Rozwoju (USCGD) to grupa konsultingowa z siedzibą w Waszyngtonie. USCGD pracuje na poziomie rządowym, aby zapewnić kompleksowe, zorientowane na wzrost rozwiązania problemów, które występują we wszystkich krajach świata. USCGD może zapewnić rozwiązania „pod klucz”, od rozwiązywania problemów, planowania i pozyskiwania, aż po finansowanie i zarządzanie projektami.

Firma STP Energy & Solutions została założona w 2017 roku i jest spółką zarejestrowaną w Sao Tome z biurami w Sao Tome i Waszyngtonie DC w Stanach Zjednoczonych. STP Energy & Solutions świadczy usługi doradcze w obszarach energetyki, opieki zdrowotnej, infrastruktury, mieszkalnictwa i górnictwa.

Od 2022 roku wspólnie z Intereko Energia realizuje projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami.

UNASDG | Alliance for Sustainable Development Goals IGO zostało założone w czerwcu 2019 roku, podczas konferencji SDG Champions w Helsinkach, w Finlandii. Celem UNASDG IGO jest wspieranie realizacji SDGs na całym świecie poprzez monitorowanie, doradzanie i wspieranie partnerów projektów, funduszy kapitałowych, rządów i innych powiązanych stron osiągających swoje cele w odniesieniu do 17 Celów ze 169 zadaniami.

W październiku 2021 roku Intereko Energia została partnerem technicznym UNASDG do realizacji projektów w Afryce i na Bliskim Wschodzie!